فواصل بین دو خرابی برای هر کدام از گروه دارایی‌های خاص (MTBF)

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۳-۲ هدف خرد افزایش بهره‌وری هزینه‌های نت و انرژی در چرخه عمر دارایی‌ها با حفظ کیفیت خدمات تعریف و مفهوم شاخص متوسط زمان بین خرابی‌ها یا Mean Time Between Failure (MTBF)، اندازه‌گیری میزان قابل‌اعتماد بودن قطعه، تجهیز یا دارایی است که زمان بین […]