تعداد خدمات برون سپاری شده

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۳-۱ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه انسانی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی فرمول شاخص – واحد اندازه گیری تعداد تناوب اندازه گیری سالیانه جهت افزایشی تاریخ اعتبار پنج سال علامت اختصاری شاخص ردیف علامت […]

درصد انطباق شغل و شاغل

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۳-۱ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه انسانی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص هدف از تجزیه و تحلیل شغل تلاش برای درک عمیق‌تر فعالیت‌های هر شغل و نقشی است که آن شغل در کسب و کار سازمان ایفا می کند. به همین منظور […]

میزان رضایت شغلی

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۳-۱ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه انسانی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص این شاخص بیانگر رضایت شغلی تمامی کارکنان شهرداری اصفهان اعم از پرسنل معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌های وابسته می‌باشد. متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی فرمول شاخص از سوالات […]