میزان دسترسی (سطح پوشش) به فضای سبز تفرجگاهی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۱ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص این شاخص نشان می‌دهد چند درصد شهروندان در فاصله بهینه ۶۰۰ متری محل زندگی خود به فضای سبز تفرجگاهی دسترسی دارند متولی شاخص معاونت برنامه […]

توزیع متوازن فضای سبز تفرجگاهی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱۰ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند که هر نفر جمعیت چند متر باید طی کند تا به نزدیکترین پارک (فضای سبز تفرجگاهی) برسد. متولی شاخص معاونت برنامه […]

سرانه فضای سبز تفرجگاهی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۹ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند که شهرداری چگونه با وجود کم و کاستی‌های منابع آب، توسعه فضای سبز را با رویکرد تفرجگاهی متوقف نمی‌سازد. متولی شاخص […]

سهم سرمایه جذب شده از سوی بخش خصوصی در برگزاری رویداد/جاذبه از کل سرمایه مورد نیاز

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۸ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص باتوجه به اینکه برگزاری رویدادها توسط بخش خصوصی می تواند به جذابیت رویداد کمک شایانی کند، شهرداری اصفهان در تلاش است کیفیت رویدادها را از […]

تعداد رویدادهای شبانه در فضاهای باز

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۷ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص یکی از عناصری که می‌تواند در نشاط شهروندان کمک کند ایجاد رویدادهای شبانه است که خود به پویایی و نشاط شهری کمک می کند. این […]

تعداد رویدادهای برگزار شده در نقاط منتخب شهر

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۶ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص هدف ازتدوین این شاخص افزایش نشاط، شادمانی و ایجاد پویایی در شهر است. برای اینکار باید جاذبه‌ها و رویدادهای متنوعی خلق کرد. در این شاخص […]

تعداد بازدیدکنندگان از جاذبه‌ها

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۵ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص این شاخص کمک می کند تا مشخص شود کدامیک از جاذبه ها می تواند به سرزندگی و شادابی شهر کمک کند. متولی شاخص سازمان فرهنگی، […]

میزان رضایتمندی از زیرساخت‌ها

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص این شاخص کمک می کند تا با بررسی زیرساخت های لازم برای جذب گردشگران و دایرسازی یک سازمان خاص این کار، امکانات بهتری در اختیار […]

میزان رضایتمندی از رویداد

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص این شاخص کمک می‌کند تا مشخص شود کدامیک از رویدادها و جاذبه ها می تواند به سرزندگی و شادابی شهر کمک کند. متولی شاخص سازمان […]

میزان رضایت‌مندی از جاذبه

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص این شاخص کمک می‌کند تا مشخص شود کدامیک از رویدادها و جاذبه ها می تواند به سرزندگی و شادابی شهر کمک کند. متولی شاخص سازمان […]

تعداد بازدیدهای کاربران غیر محلی از سایت‌ها و اپ‌های مرتبط با معرفی شهر اصفهان

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۲-۱ هدف خرد تقویت بازاریابی صنایع‌دستی و محصولات هنری تعریف و مفهوم شاخص باتوجه به اینکه فروش اینترنتی امروزه به عنوان یکی از عناصری محسوب می شود که در بازاریابی می‌تواند موثر باشد، تعداد بازدیدهای کاربران خود نشان دهنده میزان استقبال از خرید […]