متوسط طول عمر استفاده کاربران از وب اپلیکشن

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۵ کد هدف خرد ۲-۳ هدف خرد افزایش تصدی‌گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه تعریف و مفهوم شاخص وجود یک اپ برای مدیریت با تعدادی کاربر نمی تواند بیانگر این مسئله باشد که مدیریت به درستی انجام می شود میزان وفاداری کاربران برای حضور در این […]

تعداد کاربران وب اپلیکشن

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۴ کد هدف خرد ۲-۳ هدف خرد افزایش تصدی‌گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه تعریف و مفهوم شاخص یکی از مسائل مهم در مدیریت گردشگری انبوه وجود زیرساخت مناسب جهت مدیریت گردشگران است. با طراحی وب اپلیکشن متناسب با این موضوع می توان گردشگران را در […]

ضریب اشغال هتل‌ها و مهمان‌پذیرها

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۲-۳ هدف خرد افزایش تصدی‌گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه تعریف و مفهوم شاخص باتوجه به اینکه گردشگری انبوه می‌تواند آسیب‌هایی نیز به شهر وارد کند، به منظور کنترل این آسیب ها مقرر شده است تا واگذاری اقامتگاه ها توسط بخش خصوصی […]

متوسط ضریب اشغال سایر اقامتگاه‌ها به غیر از هتل‌ها و مهمان‌پذیرها

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۲-۳ هدف خرد افزایش تصدی‌گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه تعریف و مفهوم شاخص باتوجه به اینکه گردشگری انبوه می‌تواند آسیب هایی نیز به شهر وارد کند، به منظور کنترل این آسیب‌ها مقرر شده است تا واگذاری اقامتگاه‌ها توسط بخش خصوصی صورت […]

سرانه هزینه هر خانوار در مدت اقامت در اصفهان

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۲-۳ هدف خرد افزایش تصدی‌گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه تعریف و مفهوم شاخص باتوجه به اینکه گردشگری انبوه می تواند آسیب هایی به شهر و بویژه بخش خصوصی وارد کند این شاخص به منظور مدیریت این آسیب ها در نظر گرفته […]