رشد سالانه درآمد حاصل از فروش صنایع دستی (در ایام نوروز)

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۲-۱ هدف خرد تقویت بازاریابی صنایع‌دستی و محصولات هنری تعریف و مفهوم شاخص این شاخص نشان می‌دهد که تا چه اندازه شهر اصفهان توانسته است از دید صنایع دستی به جذب گردشگر کمک کند. متولی شاخص سازمان میراث فرهنگی، اتحادیه صنف صنایع دستی […]