درصد تحقق شبکه انتقال (کلکتور) و مخزن

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۷ کد هدف خرد ۱-۳ هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی تعریف و مفهوم شاخص در سال‌های اخیر با توجه به خشک شدن تعداد زیادی از چاه های آب فضای سبز و لزوم توزیع یکنواخت آب در […]

باز کاشت گونه‌های گیاهی مقاوم و متناسب با اقلیم

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۶ کد هدف خرد ۱-۳ هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که چقدر فضای سبز توسعه داده شده با اقلیم شهر اصفهان تطابق دارد و انتخاب و نگهداری فضای […]

درصد آبیاری با سیستم‌های نوین

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۵ کد هدف خرد ۱-۳ هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که شهرداری چگونه سیستم‌های نوین آبیاری خود را توسعه داده و با توجه به کمبود روزافزون منابع آب، […]

درصد استفاده از پساب

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۴ کد هدف خرد ۱-۳ هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند که شهرداری چگونه پساب دریافتی از تصفیه خانه‌های فاضلاب را پس از انجام عملیات تصفیه تکمیلی مورد استفاده […]

مساحت پهنه‌های بزرگ مقیاس اکولوژیک

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۱-۳ هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص مساحت لکه‌های فضای سبز با مساحت بیش از ۵ هکتار که در حال حاضر فعالیت‌های زراعی و باغداری انجام می‌شود […]

میزان آب مصرفی از منابع زیرزمینی برای آبیاری یک مترمربع فضای سبز در سال

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۱-۳ هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی تعریف و مفهوم شاخص آب مورد نیاز فضای سبز شهر اصفهان از دیر باز از منابعی نظیر آب سطحی (رودخانه زاینده رود)، آب‌های زیرزمینی (قنات، چشمه […]

سرانه فضای سبز اکولوژیک

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۱-۳ هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند که شهرداری چگونه با وجود کم و کاستی‌های منابع آب، حفظ و توسعه فضای سبز را متوقف نمی‌سازد. […]

نسبت تعداد ناوگان متخطی به کل ناوگان مشاهده شده

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۴ کد هدف خرد ۱-۲ هدف خرد کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ سوم ترافیکی تعریف و مفهوم شاخص اعمال سیاست محدودیت زمانی – مکانی بر تردد خودروهای باربر درون شهری و حومه اصفهان ناشی از استراتژی نظم دهنده‌ای است که تردد وسایل […]

تعداد بارنامه صادر شده

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۱-۲ هدف خرد کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ سوم ترافیکی تعریف و مفهوم شاخص به دلیل وضعیت مبهم حمل و نقل بار درون شهری، صدور سند حمل بار درون شهری با هدف: ساماندهی، کنترل، شناسنامه دار کردن و […]

تعداد پایانه‌ها و توقفگاه‌های احداث‌شده

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۱-۲ هدف خرد کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ سوم ترافیکی تعریف و مفهوم شاخص برنامه‌ریزی و پیش‌بینی احداث توقف‌گاه، ایستگاه و پایانه بار درون شهری در راستای مدیریت، ساماندهی و نظارت بر امور مربوط به حمل و نقل […]

تعداد خودروهای (سبک و سنگین) دارای معاینه فنی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۱-۲ هدف خرد کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ سوم ترافیکی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص در راستای کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از منابع متحرک آلاینده و ارتقای ایمنی تردد وسایط نقلیه، کاهش تصادفات ناشی از نقص […]

تعداد موتورسیکلت‌های دارای معاینه فنی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲۸ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه معاینه فنی موتورسیکلت‌ها چه میزان در کاهش آلودگی هوا مؤثر بوده است. متولی […]