پروژه شناسایی کلیه متولیان فعلی مدیریت گردشگری در شهر اصفهان(شامل: برنامه‌ریزی،اجرای رویداد، پروژه‌های عمرانی مرتبط با گردشگری)

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا شناسایی کلیه متولیان فعلی مدیریت گردشگری در شهر اصفهان (شامل: برنامه‌ریزی، اجرای رویداد، پروژه‌های عمرانی مرتبط با گردشگری) معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی جدید

سایر پروژه‌ها و اقدامات

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا ایجاد مرکز واقعیت مجازی شهر اصفهان مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین جدید ۱۴۰۰ ۲ سال ایجاد مرکز رشد مدیریت شهری مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین جدید ۱۴۰۰ بهره‌برداری از کارخانه نوآوری مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین جدید ۱۴۰۰ پروژه فرا سامانه گردشگری داخلی و […]

طرح ستاد نوروزی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا ستاد نوروزی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی/معاونت خدمات شهری مستمر ۱۳۹۸ مستمر سالیانه

سایر پروژه‌ها و اقدامات

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا برگزاری مسابقه طراحی تمبر کودک معاونت شهرسازی و معماری مستمر ۱۴۰۰ ۲ سال برگزاری تورهای پیاده شهرگردی در جهت تجربه‌ی هنر، محیط طبیعی و میراث فرهنگی معاونت شهرسازی و معماری مستمر ۱۴۰۱ ۱ سال برگزاری مسابقات نقاشی و دیوارنگاری کودکان (دیوارهای کاذب پارچه ای، مقوایی و …) […]

طرح حفظ، احیا و توسعه فضای سبز تفرجگاهی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا اکو پارک کوهستانی قائمیه معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ توسعه اکو پارک ناژوان معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ احداث باغ گیاه‌شناسی معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ اکو پارک اشراق در محدوده شرق (پشت شهر رویاها) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰

طرح رفع انسداد مادی‌ها و انهار

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا مادی ارزنان معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۱ مادی آزادان معاونت خدمات شهری جدید ۱۳۹۹ مادی برازنده معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ مادی پرتمان معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۴ مادی تیران ۳ ،مادی تیران ۴ ،مادی تیران ۵ ،تیران ۶، تیران ۷ ،تیران ۸ معاونت خدمات شهری جدید […]

طرح محور گردشگری جلفا

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا بازآفرینی محور گردشگری تاریخی جلفا گذر سیچان حدفاصل خیابان نظر تا توحید معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۸ ماه

طرح محور گردشگری گورت

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا طراحی پروژه‌های خروجی محور گردشگری گورت با رویکرد مشارکتی معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه مرمت و بهسازی برج‌های کبوتر گورت به منظور تزریق فعالیت‌های پذیرایی-گردشگری معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۲ سال