طرح نوسازی ناوگان اتوبوسرانی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا فروش سالانه ۱۰۰ دستگاه ناوگان فرسوده معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰ ۵ سال اسقاط سالانه ناوگان فرسوده غیر قابل بازسازی (به میزان سالانه ۵۰ دستگاه) معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰ ۵ سال خرید سالیانه ۱۵۰ دستگاه اتوبوس عادی و انبوه‌بر (BRT) […]

طرح نوسازی ناوگان تاکسی‌رانی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا ارائه تسهیلات جهت نوسازی تاکسی ها معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰ مستمر اسقاط بدون جایگزین خودروهای فرسوده تاکسی معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰ مستمر تشویق و تسهیل در به کارگیری خودروهای تاکسی هیبریدی در ناوگان حمل و نقل مسافر درون شهری […]