میزان کیفیت ناوگان اتوبوسرانی درون شهری (چک لیست)

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۹ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که کیفیت ناوگان اتوبوسرانی به چه میزان است. متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک فرمول شاخص۱ میزان کیفیت […]

تعداد بازدیدکنندگان از مجموعه بازارها و نمایشگاه‌های مشاغل و صنایع دستی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۲-۱ هدف خرد تقویت بازاریابی صنایع‌دستی و محصولات هنری تعریف و مفهوم شاخص این شاخص به منظور سنجش میزان استقبال و رونق اقتصادی در زمینه بازاریابی صنایع دستی و محصولات هنری در نظر گرفته شده است. هر چه تعداد بازدیدکنندگان از مجموعه بازارها […]

سهم سفر با حمل و نقل غیر موتوری (دوچرخه/موتور برقی/پیاده)

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۱-۱ هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات شهرداری به چه میزان توانسته میزان مطلوبیت حمل‌ونقل غیرموتوری و همگانی را برای شهروندان نسبت به خودرو […]

تعداد گردشگران ورودی خارجی به شهر اصفهان

سطح شاخص: پیامدی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف کلان ۲ هدف کلان ارتقا جایگاه شهر اصفهان با تمرکز بر توسعه گردشگری تعریف و مفهوم شاخص به منظور ارتقاء جایگاه شهر اصفهان در ایران و جهان باید به گونه‌ای این کار صورت پذیرد که شهر اصفهان در ایران و جهان شناخته شود. نظر […]

تعداد گردشگران ورودی داخلی به شهر اصفهان

سطح شاخص: پیامدی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف کلان ۲ هدف کلان ارتقا جایگاه شهر اصفهان با تمرکز بر توسعه گردشگری تعریف و مفهوم شاخص به منظور ارتقاء جایگاه شهر اصفهان در ایران و جهان باید به گونه‌ای این کار صورت پذیرد که شهر اصفهان در ایران و جهان شناخته شود. نظر […]

میانگین میزان انتشار گاز آلاینده No2

سطح شاخص: پیامدی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف کلان ۱ هدف کلان کاهش آلودگی‌های محیطی با تمرکز بر کاهش تولیدآلاینده‌های هوا تعریف و مفهوم شاخص نیتروژن دی اکسید با نام اختصاری NO2از جمله گازهای آلاینده هواست. مهم‌ترین منابع انتشار NO2 فرآیندهای احتراق نظیر وسایط نقلیه، سیستم‌های گرمایش و نیروگاه‌ها می‌باشد. از آنجایی […]

میانگین میزان انتشار ذرات آلاینده ۵/PM2

سطح شاخص: پیامدی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۴ کد هدف کلان ۱ هدف کلان کاهش آلودگی‌های محیطی با تمرکز بر کاهش تولیدآلاینده های هوا تعریف و مفهوم شاخص این ذرات دارای قطر دو و نیم میکرون و یا کمتر می‌باشند که تقریبا یک سی ام قطر موی انسان است و به ذرات ریز (fine) […]

میانگین میزان انتشار گاز آلاینده So2

سطح شاخص: پیامدی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف کلان ۱ هدف کلان کاهش آلودگی‌های محیطی با تمرکز بر کاهش تولید آلاینده‌های هوا تعریف و مفهوم شاخص گوگرد دی اکسید با نام اختصاری SO2 از جمله گازهای آلاینده هواست که در اثر احتراق سوخت‌های فسیلی ایجاد می‌شود. از آنجایی که شهرداری متولی اصلی […]

میانگین میزان انتشار گاز آلاینده co

سطح شاخص: پیامدی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف کلان ۱ هدف کلان کاهش آلودگی‌های محیطی با تمرکز بر کاهش تولید آلاینده‌های هوا تعریف و مفهوم شاخص کربـن منـو اکسـید بـا نـام اختصـاری CO گازی بی‌بـو، بی‌رنـگ و سـمی اسـت کـه بـر اثـر سـوخت ناقـص مـواد ایجـاد می‌شـود. گاز خـارج شـده از اگـزوز […]

طراحی و اجرای بازارچه شهرک عرضه محصولات صنایع دستی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا طراحی و اجرای بازارچه عرضه محصوالت صنایع دستی خاتم در محله سفلی (منطقه ۱۵) معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۶ ماه شهرک صنایع‌دستی ارغوانیه معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰

طرح ارتقای کیفی ناوگان حمل و نقل همگانی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا نظارت بر آراستگی ناوگان تاکسی‌رانی (کیفیت صندلی‌ها، نظافت، تهویه مطبوع و…..) به منظور تمدید مجوز(چک لیست) معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰ تکمیل نصب سیستم گرمایش و سرمایش بر روی کلیه اتوبوس‌ها معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰ بازسازی ۷۰۰ دستگاه اتوبوس‌های موجود […]