اعلام پروژه‌های برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵

رییس گروه برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری اصفهان گفت: تا اواخر دی‌ماه امسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری به شورای شهر ارائه می‌شود که پروژه‌های برنامه ۱۴۰۵ نیز در قالب بودجه در آن وجود دارد.

برنامه اصفهان ۱۴۰۵ برنامه‌ای اجرایی و عملیاتی است

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: کاهش آلایندگی‌های محیطی با تمرکز بر کاهش تولید آلاینده‌ها، ارتقا جایگاه اصفهان با تمرکز بر گردشگری، افزایش بهره‌وری سرمایه‌های اجتماعی شهر اصفهان از جمله اهداف کلان طرح اصفهان ۱۴۰۵ است.

سرعت پاسخگویی به درخواست‌های الکترونیکی شهروندی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۴ کد هدف خرد ۳-۳ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص این شاخص بیانگر سرعت پاسخگویی به درخواست‌های ثبت شده شهروندان بر اساس متوسط زمان تعریف شده برای هر خدمت می باشد. متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه […]

میزان رضایت شهروندان از خدمات الکترونیکی

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۳-۳ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص این شاخص بر اساس نتایج نظرسنجی شهروندان از دریافت خدمات الکترونیک تنظیم می گردد. متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی فرمول شاخص نمره رضایت شهروندان از […]

درصد خدمات غیرحضوری

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۳-۳ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص این شاخص میزان ارائه الکترونیکی خدمات به کلیه خدمات شهروندی است. متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی فرمول شاخص تعداد خدمات ارایه شده به صورت الکترونیکی […]

درصد مکانیزه‌سازی نظام جامع آماری در قالب سامانه سیما

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۳-۳ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص این شاخص میزان تأمین مکانیزه و سیستمی داده‌ها و اطلاعات در شهرداری را پایش و کنترل می‌نماید. متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی فرمول شاخص نسبت […]

میزان هزینه انرژی به نسبت مساحت

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۳-۲ هدف خرد افزایش بهره‌وری هزینه‌های نت و انرژی در چرخه عمر دارایی‌ها با حفظ کیفیت خدمات تعریف و مفهوم شاخص در این شاخص میزان انرژی برق مصرفی سالیانه ساختمان بر واحد زیربنای مفید ساختمان تعریف می‌شود که مقدار آن با واحد kWh/m2/yr […]

درصد پوشش کل دارایی‌ها

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۳-۲ هدف خرد افزایش بهره‌وری هزینه‌های نت و انرژی در چرخه عمر دارایی‌ها با حفظ کیفیت خدمات تعریف و مفهوم شاخص تعیین لیست کامل دارایی های تحت پوشش نگهداری و تعمیرات همراه با مشخصات فنی و ظرفیت‌های اجرایی چنانچه موارد فوق به درستی […]

فواصل بین دو خرابی برای هر کدام از گروه دارایی‌های خاص (MTBF)

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۳-۲ هدف خرد افزایش بهره‌وری هزینه‌های نت و انرژی در چرخه عمر دارایی‌ها با حفظ کیفیت خدمات تعریف و مفهوم شاخص متوسط زمان بین خرابی‌ها یا Mean Time Between Failure (MTBF)، اندازه‌گیری میزان قابل‌اعتماد بودن قطعه، تجهیز یا دارایی است که زمان بین […]

تعداد خدمات برون سپاری شده

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۳-۱ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه انسانی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی فرمول شاخص – واحد اندازه گیری تعداد تناوب اندازه گیری سالیانه جهت افزایشی تاریخ اعتبار پنج سال علامت اختصاری شاخص ردیف علامت […]

درصد انطباق شغل و شاغل

سطح شاخص: خروجی عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۳-۱ هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه انسانی شهرداری اصفهان تعریف و مفهوم شاخص هدف از تجزیه و تحلیل شغل تلاش برای درک عمیق‌تر فعالیت‌های هر شغل و نقشی است که آن شغل در کسب و کار سازمان ایفا می کند. به همین منظور […]