برنامه اصفهان ۱۴۰۵ و توجه به ظرفیت‌های گردشگری: قرینه سازی در ساماندهی دو طرف سی و سه پل

رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیشگیری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ساخت میدان شورا در جنوب سی و سه پل، افزود: در این طرح در نظر داریم محور جنوب سی و سه پل و چهارباغ بالا را ساماندهی کنیم و برای این منظور باید دو طرف پل قرینه‌سازی شود.