ارتقای اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری شهر اصفهان در برنامه ۱۴۰۵: حوزه پژوهش شهرداری اصفهان به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان می‌آید

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با تاکید بر ضرورت بهبود و ارتقای اکوسیستم کارآفرینی در شهر، گفت: مأموریت خاص حوزه پژوهش کمک به شرکت‌های دانش بنیان در رفع مسائل مربوط به شهرداری است.