زیست پذیری ورقابت پذیری رویکرد برنامه اصفهان ۱۴۰۵

مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان گفت: برنامه ۱۴۰۵ تمرکز خود را بر سه محور رفع آلودگی هوا، گردشگری و بهره‌وری، قرار داده و این سه محور در قالب شعار «اصفهان شهر زیست‌پذیر و رقابت‌پذیر» تدوین شده است.