برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ تقدیم شورای شهر می شود

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: فردا _یکشنبه ۱۶ شهریورماه ۹۹_ لایحه ششمین برنامه پنج ساله شهرداری اصفهان تقدیم شورای اسلامی شهر می شود تا پس از تصویب در این شورا، برنامه تبدیل به راهبر شهرداری در پنج سال آینده شهر باشد.