معاون شهردار اصفهان خبر داد: اتمام تدوین برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ تا پایان تابستان

علیرضا صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در ارتباط با ششمین برنامه پنج‌ساله شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرداری اصفهان برنامه راهبردی خود را در دو قالب برنامه توسعه شهر و تحول شهرداری تدوین می‌کند. وی با بیان اینکه برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ در دو سطح راهبردی و عملیاتی تهیه می‌شود، تصریح کرد: ششمین برنامه پنج‌ساله […]

«نتیجه محوری» شعار ششمین حرکت برای توسعه اصفهان

سعید فردانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: برنامه اصفهان ۱۴۰۵ در دو بخش پیشرفت شهر و تحول شهرداری تدوین می‌شود. وی تصریح کرد: سال گذشته در بازه زمانی پنج ماهه با حضور اساتید و نخبگان دانشگاهی، ارگان‌های شهری و شهرداری و سایر ذی‌نفعان بخش‌های صنفی مباحث اصلی برای انتخاب نقاط متمرکز جهت‌دهی فعالیت‌های […]