سطح جدیدی از مشارکت ذینفعان در تدوین برنامه اصفهان ۱۴۰۵

رییس گروه برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد شهرداری اصفهان گفت: در تدوین برنامه اصفهان ۱۴۰۵ سعی شده سطح بالایی از مشارکت ذی‌نفعان را داشته باشیم. محمدمهدی توکلی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سابقه برنامه‌ریزی شهری در اصفهان به نیمه دهه ۷۰ می‌رسد که شهرداری اصفهان به تهیه برنامه اصفهان ۲۲+ پرداخت و […]