افزایش زیست پذیری در اصفهان ۱۴۰۵

«افـزایــش زیــسـت‌پــذیــری شــهــر» مهم‌ترین کلید واژه‌ای است که در سلسله نشست‌های هم‌اندیشی تدوین برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ دنبال می‌شود تا مشکلات شهر و خواسته شهروندان در بستری مناسب برای توسعه پایدار بررسی و راهکارهای عملیاتی برای آن اجرا شود. باغ زرشک میزبان دومین جلسه هم‌اندیشی تدوین برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد کاهش آلاینده‌سازی و […]