«اصفهان ۱۴۰۵» با آرمان‌گرایی و واقع‌بینی

چهلمین نشست «سه‌شنبه‌ها با رسانه، پاسخ‌گویی در مسیر امید» به مـــیزبانی علیـــرضا صادقـــیان، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان و مدیران این مجموعه و با حضور اصحاب رسانه در کتابخانه مرکزی برگزار شد. معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با تسلیت ایام اربعین حسینی، سخنش را با این بیت از […]