مصاحبه با نخبگان و خبرگان اصفهانی برای تدوین اصفهان ۱۴۰۵

برنامه «اصفهان ۱۴۰۵» با رویکرد تلفیقی آرمان‌گرایانه و واقع‌گرایانه تدوین می شودبه نقل از  اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، علیرضا صادقیان، با تاکید بر اهمیت زیبایی شهر در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های همیشگی مدیریت شهری در شروع فعالیت در شهرداری اصفهان پرداختن به مبحث زیبایی در شهر اصفهان بود […]