تحقق گفتمان یکپارچه در سایه تدوین برنامه راهبردی «اصفهان ۱۴۰۵»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت الله نوروزی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی در سیستم مدیریت شهری و اداره شهر اظهار داشت: برنامه ریزی به عنوان یک نگرش علمی به تعیین اهداف فرآیندها، تصمیمات و اتخاذ روش و انتخاب ابزارهای رسیدن به آنها کمک می کند […]