به سوی اصفهان ۱۴۰۵- ششمین برنامه پنج‌ساله اصفهان چه افقی برای شهر ترسیم می‌کند؟

برنامه‌ریزی برای داشتن شهری متعالی یکی از رویکردهای مدیریت شهری اصفهان است و حالا این مجموعه فعال با همه پتانسیل‌های مطلوبی که دارد، برای تهیه  و اجرای برنامه ۱۴۰۵ آماده می شود. این برنامه می تواند  با همه ابعادی که دارد زیرساخت شهری ایده‌آل، مطلوب و زیست پذیر  را  فراهم  کند. شهردار اصفهان به اهمیت موضوع برنامه‌ریزی در این مجموعه […]