نسبت شیرابه کنترل شده به کل شیرابه تولید شده از پسماند

سطح شاخص: نتیجه‌ای

عنوان کلی شاخص
نسبت شیرابه کنترل شده به کل شیرابه تولید شده از پسماند
کد شاخص
۱
کد هدف خرد ۱-۴
هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تعیین می کند که شهرداری چگونه با کاهش تولید شیرابه از طریق کاهش میزان دفن زباله و همچنین ایجاد لندفیل‌های استاندارد با خاصیت حداقل نفوذ، احداث سایت‌های توده‌ریزی با شیب مناسب و پوشش ضدنفوذ، احداث کانال‌های انتقال شیرابه به لاگون‌ها و احداث حوضچه‌های تبخیری با پوشش مناسب و سیستم های تصفیه میزان نفوذ شیرابه به منابع آبی و خاکی را کاهش دهد.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری
فرمول شاخص میزان حداکثر کل برآورد شیرابه جاری تقسیم بر میزان ظرفیت استفاده شده تاسیسات کنترل و تصفیه شیرابه ضربدر ۱۰۰
-
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت افزایشی- اعداد نزدیک به یک مطلوب است
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ infiltration rate of leachate into the soil میزان ظرفیت استفاده شده پروژه های کنترل وتصفیه شیرابه معاونت خدمات شهری سالانه مترمکعب
۲ the amount of leachate production مقدار حداکثر شیرابه تولیدی جاری (۸۰ مترمکعب در روز) معاونت خدمات شهری سالانه مترمکعب
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
نسبت شیرابه کنترل شده به کل شیرابه تولید شده از پسماند نشانه ۲۰ ۳۰ ۵۰ ۷۰ ۸۰
اندازه گیری ۰
توضیحات
در کارخانه پردازش پسماند در بعضی محل‌ها شیرابه مستقیماً با خاک در تماس است که نفوذ شیرابه به زمین از همین محل‌ها اتفاق می‌افتد. از شروع فرآیند پردازش در سالن دریافت، زیر خطوط پردازش تا سایت توده‌ریزی همگی باید کانال‌کشی شود و کانال‌ها با بتن مسلح و بصورت آب‌بند از نفوذ شیرابه به خاک جلوگیری کنند و جریان شیرابه را به تصفیه‌خانه و یا حوضچه‌های تبخیری هدایت نماید. پس تمامی قسمت‌های در تماس با شیرابه بایستی ضدنفوذ و آب بند باشند. در پایان بخش ضایعات قابل دفن نیز که حاوی مقادیری شیرابه است در لندفیل استاندارد با زهکش مناسب بایستی دفن گردد و شیرابه لتدفیل به حوضچه‌ی تبخیری با پوشش مناسب هدایت شود و یا تصفیه گردد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-میزان زباله ورودی به کارخانه
-میزان رطوبت پسماند
- نحوه مدیریت پردازش پسماند در یک روز کاری
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-احداث کانال‌های بتنی انتقال شیرابه
-احداث لاگون‌های تبخیری شیرابه با پوشش ژئوممبران
-احداث واحد تصفیه خانه شیرابه
-احداث لندفیل استاندارد با سیستم جمع آوری شیرابه و حوضچه تبخیری شیرابه
- احداث سایت‌های توده‌ریزی با پوشش مناسب