نسبت دفن زباله به کل زباله جمع‌آوری شده

سطح شاخص: نتیجه‌ای

عنوان کلی شاخص
نسبت دفن زباله به کل زباله جمع‌آوری شده
کد شاخص
۲
کد هدف خرد ۱-۴
هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تعیین کننده نسبت دفن زباله به کل زباله جمع آوری شده می باشد که رویکرد مدیریت پسماند به سمت کاهش هر چه بیشتر میزان دفن می باشد.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری
فرمول شاخص نسبت دفن زباله به کل زباله جمع‌آوری شده ضربدر ۱۰۰
The amount of landfill/ the amount of total waste
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت کاهشی- اعداد نزدیک به صفر مطلوب است.
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ weight_the amount of landfill میزان دفن زباله معاونت خدمات شهری سالانه کیلوگرم
۲ weight_total household waste کل پسماند خانگی جمع‌آوری شده معاونت خدمات شهری سالانه کیلوگرم
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
نسبت دفن زباله به کل زباله جمع‌آوری شده نشانه ۴۴ ۴۴ ۴۴ ۲۵ ۲۱
اندازه گیری ۴۵.۳
توضیحات
کاهش دفن پسماند یک رویکرد جهانی است که از سال‌های گذشته تمامی نهادهای بین المللی متولی حوزه پسماند این رویکرد را توصیه کرده‌اند. شهرداری اصفهان از سال ۹۴ اجرای این سیاست را به طور خاص در برنامه‌های خود قرار داده است.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-کاهش زباله تولیدی که خود تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله موارد اشاره شده در زیر می‌باشد:
o افزایش فرهنگ سازی شهروندی در جهت کاهش تولید زباله و مصرف صحیح
o کاهش میزان سمی بودن زباله های خانگی
o بهبود دوام کالا های تولیدی
o کاهش حجم زباله تولیدی از طریق بهبود بازیافت و استفاده مجدد
o کاهش استفاده از کالاهای یکبار مصرف
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-افزایش راندمان خطوط پردازش با احداث خطوط جدید و بهبود عملکرد آن (دو سرنده کردن خطوط و اصلاح کیسه بازکن‌ها)
-کاهش میزان زباله روز دفن شده با ایجاد تغییرات در سکوهای انتقال و پردازش بخش پسماند تر شهری آن
- احداث تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی برای بخش ضایعات (ریجکت) خطوط پردازش (پیرولیز)