نسبت تعداد ناوگان متخطی به کل ناوگان مشاهده شده

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
نسبت تعداد ناوگان متخطی به کل ناوگان مشاهده شده
کد شاخص
۴
کد هدف خرد ۱-۲
هدف خرد کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ سوم ترافیکی
تعریف و مفهوم شاخص اعمال سیاست محدودیت زمانی – مکانی بر تردد خودروهای باربر درون شهری و حومه اصفهان ناشی از استراتژی نظم دهنده‌ای است که تردد وسایل نقلیه باربر اعم از خصوصی و عمومی را در زمان و مکان تعیین شده با محدودیت مواجه می کند. این محدودیت ها با هدف ارتقاء سطح ایمنی امور جابجایی بار و کالا و کاهش خطرات جانی و خسارات مالی ناشی از تصادفات رانندگی، افزایش ظرفیت ترافیکی معابر، افزایش سطح سلامت زیست محیطی جامعه با کنترل سن خودرو، معاینه فنی و اعمال نظارت مستمر بر نصب و کارکرد کاتالیست، کینستر و فیلتر ذرات در خودروهای باربر، رفع ناهنجاریهای دیداری و شنیداری (آلودگی بصری و صورت) ایجاد درآمد پایدار برای اجرا و توسعه طرحهای ترافیکی ارتقاء سطح رضایت شهروندان از اعمال نظارت قانونی (حاکمیتی) بر نحوه ارائه خدمات و پاسخگویی مطلوب از سرویس دهندگان حوزه خصوصی و عمومی حمل بار و... انجام پیگیری می شود. اعمال محدودیت های زمانی- مکانی برای تردد خودروهای باربر می تواند بسته به سیاست مصوب در مراحل مختلف کلیه خودروهای باربر عمومی، خصوصی و دولتی یا بخشی از آن‌ها را شامل شود. این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه اعمال محدودیت های زمانی - مکانی ناوگان باری در کاهش آلودگی هوا مؤثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص نسبت تعداد ناوگان متخطی به کل ناوگان مشاهده شده
Freight Violations / Total Freight Fleet
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت کاهشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Freight Violations
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ Freight Violations تعداد ناوگان متخطی معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه عدد
۲ Total Freight Fleet کل ناوگان مشاهده شده معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه عدد
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
نسبت تعداد ناوگان متخطی
به کل ناوگان مشاهده شده
نشانه ۹۰ ۸۵ ۸۰ ۷۵ ۷۰
اندازه گیری ابلاغ اجرای طرح
محدوده زمانی -مکانی
از اردیبهشت ۱۳۹۸
توضیحات
اطلاعات مربوط به تعداد تخطی ناوگان حمل بار از برنامه زمان‌بندی توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع‌آوری می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-میزان اعمال قانون از سوی پلیس راهور در خصوص ورود به محدوده برای ناوگان بار بر اساس محدودیت های زمانی - مکانی تعیین شده
-میزان تجهیز سازمان مدیریت بار به گشت های کنترل و نظارت و سامانه های نظارتی برای کنترل محدوده
-میزان تجهیز معابر شهری به سامانه های هوشمند نظارت و کنترل تخلفات، مجوز تردد و پروانه های مرتبط
-نحوه رویکرد نهادهای مرتبط در هنگام صدور مجوزهای قانونی مربوط به خودروهای عمومی حمل و نقل بار در خصوص خودروهای فاقد مجوز های تردد
-نحوه رویکرد نهادهای مرتبط در هنگام تخصیص مشوق های مرتبط (سوخت و ...) به ناوگان بار در خصوص خودروهای فاقد مجوز تردد
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی