میزان رضایت‌مندی از جاذبه

سطح شاخص: نتیجه‌ای

عنوان کلی شاخص
میزان رضایت‌مندی از جاذبه
کد شاخص
۱
کد هدف خرد ۲-۲
هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص کمک می‌کند تا مشخص شود کدامیک از رویدادها و جاذبه ها می تواند به سرزندگی و شادابی شهر کمک کند.
متولی شاخص سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
فرمول شاخص میزان رضایت شهروندان/گردشگران از جاذبه
از طریق طرح آماری
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ رضایت از کیفیت موزه‌های شهرداری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان سالانه درصد
۲ رضایت از کیفیت موزه‌ها اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان سالانه درصد
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
میزان رضایتمندی از جاذبه نشانه ۷۰ ۷۱ ۷۵ ۸۰ ۸۰
اندازه گیری
توضیحات
جاذبه‌ها شامل موزه‌های شهراصفهان ( هنرهای معاصر، عصارخانه، حمام علی قلی آقا، حمام رهنان)، آکواریوم، باغ گل‌ها، موزه پروانه ها، باغ خزندگان، باغ پرندگان و بناهای تاریخی شهر اصفهان می‌باشد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-کیفیت خدمات ارائه شده در موزه‌ها
-کیفیت محتوای ارائه شده در موزه‌ها
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-بروزرسانی شیوه های نگهداری از آثار و گنجینه ها در موزه‌ها
-بهره گیری از روش‌های الکترونیکی معرفی آثار و گنجینه‌ها
-فروش بلیط‌های الکترونیکی ورودی موزه‌ها