میزان رضایتمندی از زیرساخت‌ها

سطح شاخص: نتیجه‌ای

عنوان کلی شاخص
میزان رضایتمندی از زیرساخت‌ها
کد شاخص
۳
کد هدف خرد ۲-۲
هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص کمک می کند تا با بررسی زیرساخت های لازم برای جذب گردشگران و دایرسازی یک سازمان خاص این کار، امکانات بهتری در اختیار گردشگران قرار گیرد.
متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی
فرمول شاخص میزان رضایت گردشگران از میزان دسترسی به زیرساخت‌ها و امکانات گردشگری
طرح آماری
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
میزان رضایت گردشگران
از زیرساخت‌ها
نشانه ۸۷.۸ ۸۸.۶ ۸۹.۵ ۹۰ ۹۱
اندازه گیری ۸۶.۹
توضیحات
زیرساخت‌ها و امکانات دارای این ابعاد هستند: دسترسی به پارکینگ، ترافیک، تابلوهای راهنمایی، دسترسی و کمیت رستوران‌ها، سرویس‌بهداشتی و محل اقامت
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی