میزان رضایتمندی از رویداد

سطح شاخص: نتیجه‌ای

عنوان کلی شاخص
میزان رضایتمندی از رویداد
کد شاخص
۲
کد هدف خرد ۲-۲
هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص کمک می‌کند تا مشخص شود کدامیک از رویدادها و جاذبه ها می تواند به سرزندگی و شادابی شهر کمک کند.
متولی شاخص سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی
فرمول شاخص میزان رضایت شهروندان از سازماندهی، انتخاب زمان، تناسب نام و موضوع، موضوع، کیفیت و تنوع برگزاری رویداد
از طریق طرح آماری
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
میزان رضایتمندی از رویداد نشانه ۸۰ ۸۲ ۸۳ ۸۵ ۹۰
اندازه گیری ۷۶
توضیحات
این بخش نیاز به همکاری ویژه حتی در مبحث درون سازمانی (سازمان فرهنگی شهرداری) دارد برگزارکنندگان رویدادها و موضوعات رویدادها متنوع هستند. دراین زمینه ادارات معاونت اجتماعی، معاونت فرهنگی و معاونت ورزشی به علاوه امور مناطق باید هماهنگ گردند در ضمن بخش‌هایی از شهرداری مانند روابط عمومی هم بسیار موثر می‌باشند. منظور از رویداد، برنامه‌های سازمان فرهنگی است که در نقاط منتخب برگزار می‌شود یا خود برنامه شاخص است.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-تعرفه‌های خدمات و برنامه‌ها
-خلاقیت و نوآوری در اجرای برنامه‌ها
-تبلیغات صحیح و به موقع
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-افزایش مشارکت شهروندان در برنامه‌ریزی تا اجرای رویدادهای شهری
-تدوین رویکردهای تشویقی در برنامه‌هایی که رضایت بالای شهروندان را به همراه دارد.
-اجرای طرح‌های نیازسنجی فرهنگی و اجرای برنامه ها متناسب با نیاز شهروندان