متوسط سرانه انرژی مصرفی روزانه در سیستم حمل‌و‌نقل شهری

سطح شاخص: نتیجه‌ای

عنوان کلی شاخص
متوسط سرانه انرژی مصرفی روزانه در سیستم حمل‌و‌نقل شهری
کد شاخص
۳
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که متوسط سرانه انرژی مصرفی روزانه در سیستم حمل‌و نقل شهری به ازای هر سفر شهری با تغییر جمعیت و سیاست‌های ترغیبی به استفاده از حمل‌و‌نقل همگانی چگونه تغییر کرده است. روانی عبور و مرور و همچنین کاهش استفاده از خودروهای شخصی می‌تواند منجر به کاهش سرانه مصرف سوخت برای هر سفر شهری شود.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص متوسط سرانه انرژی مصرفی روزانه در سیستم حمل و نقل شهری
Average Daily Energy Consumption=(Tot Gas Cons*41670 + Tot CNG Cons*46070 + Tot Diesel Cons*36635 + Tot Electricity Cons*3400) / (365*City Pop)
واحد اندازه گیری
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت کاهشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ Total_Energy_Consumption انرژی مصرفی یک سال ارتباط با محیط سالیانه BTU
۲ City_Pop جمعیت شهری داده‌های برون سازمانی سالیانه نفر
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
متوسط سرانه
انرژی مصرفی روزانه
در سیستم حمل و نقل شهری
نشانه
اندازه گیری
توضیحات
یکای بریتانیایی حرارت (با نماد اختصاری BTU) واحد سنتی انرژی است که برابر ۱،۰۵۵ ژول، ۲۵۲ کالری، ۰.۲۹۳ وات ساعت انرژی می‌باشد. انرژی مصرفی در سیستم حمل و نقل، برق، بنزین، گازوئیل و CNG در نظر گرفته می‌شود که مقدار بنزین و CNG از پمپ‌های داخلی شهر اصفهان به صورت سالانه گرفته می‌شود، برق نیز برق مصرفی مترو لحاظ شده که از سال ۹۵ این گونه انرژی در سیستم حمل و نقل اصفهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقادیر مصرفی گازوئیل هم فقط دو جایگاه مورد استفاده اتوبوسرانی ملاک عمل قرار خواهد گرفت و از سایر موارد مصرفی صرفنظر می‌گردد. باتوجه به مقدار مصرف ناچیز LPG، از جرگه سوخت‌های مصرفی نیز این گونه انرژی لحاظ نمی‌شود. هر لیتر بنزین ۱۰،۵۰۰ کیلوکالری، یک کیلووات ساعت برق معادل ۳،۴۰۰ BTU، هر متر مکعب گاز معادل ۸،۶۰۰ کیلوکالری و هر لیتر گازوئیل معادل ۹،۲۳۲ کیلوکالری است. هر کیلوگرم گاز طبیعی معادل ۱.۳۵ مترمکعب است.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-بازده و کیفیت خودروهای شخصی (با تغییر تکنولوژی تغییر می‌کند)
-بازده و کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی
-میزان استقبال شهروندان از سیستم حمل و نقل عمومی
-میزان تقاضای سفرهای شهری با توجه به عوامل تاثیرگذار بر آن
-سیاست‌های بازدارنده سوخت‌های فسیلی
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-اعمال سیاست‌های بازدارنده سوخت‌های فسیلی
-اعمال جرایم سنگین بر خودروهای فاقد معاینه فنی
-بهبود مکانیزم و فرایند معاینه فنی
-اعمال سیاست‌هایی که منجر به افزایش سهم خودروهای با کیفیت بالاتر مصرف سوخت می‌شوند.
-فرهنگ سازی جهت ترغیب و تشویق اخذ معاینه فنی
-ارتقای کیفیت ناوگان حمل و نقل همگانی
-تشویق شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی با قیمت‌گذاری مناسب
-استفاده از وضع عوارض بر عرضه خدمات حمل و نقل شخصی