سهم سرمایه جذب شده از سوی بخش خصوصی در برگزاری رویداد/جاذبه از کل سرمایه مورد نیاز

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
سهم سرمایه جذب شده از سوی بخش خصوصی در برگزاری رویداد/جاذبه از کل سرمایه مورد نیاز
کد شاخص
۸
کد هدف خرد ۲-۲
هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع
تعریف و مفهوم شاخص باتوجه به اینکه برگزاری رویدادها توسط بخش خصوصی می تواند به جذابیت رویداد کمک شایانی کند، شهرداری اصفهان در تلاش است کیفیت رویدادها را از طریق واگذاری آنها به بخش خصوصی ارتقا دهد. این شاخص سهم سرمایه جذب شده از سوی بخش خصوصی در برگزاری رویدادها را نسبت به کل سرمایه مورد نیاز برای اجرای رویداد را می سنجد.
متولی شاخص سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
فرمول شاخص سهم سرمایه‌ جذب شده از سوی بخش خصوصی در برگزاری رویداد تقسیم بر جاذبه از کل سرمایه مورد نیاز
-
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ میزان درآمد جذب شده از سوی بخش خصوصی در اجرای رویدادها سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی سالانه هزار ریال
۲ هزینه برنامه‌ای رویدادها سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی سالانه هزار ریال
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
سهم سرمایه‌ جذب شده
از سوی بخش خصوصی
در برگزاری رویداد/جاذبه
از کل سرمایه مورد نیاز
نشانه ۵ ۷ ۹ ۱۲ ۱۵
اندازه گیری ۰
توضیحات
در برنامه‌هایی که تعاملات به صورت تهاتری هستند امکان محاسبه سرمایه جذب شده از بخش خصوصی امکان پذیر نیست.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-بازاریابی فرهنگی
-تسهیل قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی
-درآمد زایی و جذابیت سرمایه گذاری در مقوله‌های فرهنگی برای سرمایه گذاران
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-ایجاد کمیته بازاریابی برنامه ها و محصولات سازمان فرهنگی
-تدوین آیین نامه قوانین و مقررات سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای برنامه‌ها
-تدوین شیوه نامه تبلیغات و فروش محصولات بخش خصوصی در برنامه ها و مراکز سازمان