سهم استفاده کنندگان از سامانه جمع‌آوری پسماند خشک و ویژه از سطح شهر

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
سهم استفاده کنندگان از سامانه جمع‌آوری پسماند خشک و ویژه از سطح شهر
کد شاخص
۹
کد هدف خرد ۱-۴
هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص نشان دهنده میزان فراگیری و تمایل شهروندان به استفاده از سامانه‌های تلفن همراه به منظور جمع آوری پسماندهای خشک می باشد.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری
فرمول شاخص تعداد کاربران فعال به تعداد خانواده های شهر اصفهان
-
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ تعداد کاربران نرم افزار معاونت خدمات شهری سالانه نفر
۲ تعداد خانوار شهر اصفهان معاونت خدمات شهری سالانه عدد
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
سهم استفاده کنندگان
از سامانه جمع‌آوری
پسماند خشک و ویژه از سطح شهر
نشانه ۱۰ ۱۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵
اندازه گیری ۰
توضیحات
با توجه به اینکه موج عظیمی از نرم افزارهای مدیریت پسماند و جمع آوری در کشور ارایه شده است شهرداری اصفهان نیز بایستی با بکارگیری نرم افزار مناسبی که با مکانیزم های مدیریت پسماند شهر اصفهان سازگار باشد، وارد این عرصه شود و بخشی از پسماند خشک و ویژه را بصورت هوشمند دریافت نموده و بدین وسیله با مدیریت هزینه‌های جمع آوری ارزش بیشتری را برای شهروندان ایجاد نماید.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-تبلیغات شهری و رسانه های جمعی
-سهولت استفاده از سامانه
-بهره‌مندی از مشوق‌های مالی و غیر مالی در سامانه
-فراگیری سامانه و بهره مندی از شبکه جمع‌آوری گسترده
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
- تعیین پارامترهای کاربردی و ویژگی‌های مورد نیاز در سامانه
- فراخوان دریافت پروپوزال و انتخاب پیمانکار
- بهره مندی از تبلیغات شهری و اطلاع رسانی منلسب به شهروندان
- اجرای طرح بصورت پایلوت
- نظارت بر حسن انجام قرارداد توسط شرکت تامین کننده سامانه
- تعیین نقاط ضعف و قوت طرح
- ارزیابی بازخورد شهروندان
- گسترش طرح به تمام سطح شهر در صورت موفقیت طرح