سرانه هزینه هر خانوار در مدت اقامت در اصفهان

سطح شاخص: نتیجه‌ای

عنوان کلی شاخص
سرانه هزینه هر خانوار در مدت اقامت در اصفهان
کد شاخص
۱
کد هدف خرد ۲-۳
هدف خرد افزایش تصدی‌گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه
تعریف و مفهوم شاخص باتوجه به اینکه گردشگری انبوه می تواند آسیب هایی به شهر و بویژه بخش خصوصی وارد کند این شاخص به منظور مدیریت این آسیب ها در نظر گرفته شده است. درواقع این شاخص مشخص می کند که ورود گردشگر انبوه توانسته برای شهر و بخش خصوصی منفعت به همراه داشته باشد.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری واحد ستاد سفر
فرمول شاخص سرانه هزینه هر خانوار در مدت اقامت در اصفهان
طرح آماری
واحد اندازه گیری ریال
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت کاهشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
سرانه هزینه
هر خانوار در مدت اقامت
در اصفهان
نشانه ۲۸,۲۷۵,۰۰۰ ۴۲,۶۹۵,۲۵۰ ۶۷,۰۳۱,۵۴۳ ۱۰۷,۲۵۰,۴۶۸ ۱۸۱,۲۵۳,۲۹۱
اندازه گیری ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
توضیحات
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی