سرانه فضای سبز اکولوژیک

سطح شاخص: نتیجه‌ای

عنوان کلی شاخص
سرانه فضای سبز اکولوژیک
کد شاخص
۱
کد هدف خرد ۱-۳
هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند که شهرداری چگونه با وجود کم و کاستی‌های منابع آب، حفظ و توسعه فضای سبز را متوقف نمی‌سازد.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری
فرمول شاخص نسبت مساحت فضای سبز اکولوژیک شهر به جمعیت شهر
EcologicalGreenSpace_PreCapita = Area_EcologicalGreenSpace / PopCity
واحد اندازه گیری مترمربع به نفر
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت بدون جهت (حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک در سال‌های برنامه مد نظر است)
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص EcologicalGreenSpace_PreCapita
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ Area_EcologicalGreenSpace مساحت فضای سبز اکولوژیک معاونت خدمات شهری سالانه مترمربع
۲ PopCity جمعیت شهر اصفهان معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی سالانه نفر
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
سرانه فضای سبز اکولوژیک نشانه ۲۸.۰۹ ۲۸.۰۹ ۲۸.۰۹ ۲۸.۰۹ ۲۸.۰۹
اندازه گیری ۲۸.۰۹
توضیحات
فضای سبز اکولوژیک شامل فضای سبز درون شهری ریشه‌دار و فضای سبز برون شهری تا شعاع مشخصی بوده که شامل مساحت پارک‌های شهری، محلی، همسایگی، قطعات پراکنده فضای سبز، انهار، جزایر ترافیکی، رفیوژ خیابان‌ها،کمربند سبز، پارک جنگلی، بام، دیوار و بالکن سبز، اماکن و باغات نیمه (دولتی و خصوصی)، آرامستان‌ها، باغات خصوصی و فضای سبز اماکن دولتی می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-جمعیت
-عوامل اکولوژیکی
-کاربری فضای سبز تعیین شده در طرح تفصیلی
-اعتبار توسعه فضای سبز
-حفظ و نگهداری فضای سبز بویژه در اراضی خصوصی (باغات) و نیمه خصوصی و دولتی
-زیرساخت‌ها و امکانات موردنیاز
-مشارکت ارگان‌های دولتی و غیردولتی در توسعه و حفظ فضای سبز
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-برنامه توسعه فضای سبز شهر اصفهان (مطالعه اکولوژیک مکان‌یابی، ارزش‌گذاری اقتصادی و...)
-حفظ و نگهداری باغات و فضاهای سبز دولتی و نیمه دولتی
-استفاده از روش‌های نوین حفظ و نگهداشت فضای سبز
-جلوگیری از تخریب فضای سبز اکولوژیک
-افزایش مشارکت شهروندان و سایر سازمان‌ها در توسعه و نگاهداشت فضای سبز شهری