رشد سالانه درآمد حاصل از فروش صنایع دستی (در ایام نوروز)

سطح شاخص: نتیجه‌ای

عنوان کلی شاخص
رشد سالانه درآمد حاصل از فروش صنایع دستی (در ایام نوروز)
کد شاخص
۱
کد هدف خرد ۲-۱
هدف خرد تقویت بازاریابی صنایع‌دستی و محصولات هنری
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص نشان می‌دهد که تا چه اندازه شهر اصفهان توانسته است از دید صنایع دستی به جذب گردشگر کمک کند.
متولی شاخص سازمان میراث فرهنگی، اتحادیه صنف صنایع دستی شهرستان اصفهان ، اداره آمارمعاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی
فرمول شاخص رشد سالانه درآمد حاصل از فروش صنایع دستی در ایام نوروز
(اختلاف در آمد حاصل از فروش صنایع دستی در سال جاری از سال گذشته)/در آمد حاصل از فروش صنایع دستی در سال گذشته ضربدر ۱۰۰
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ درآمد حاصل از فروش صنایع دستی در ایام نوروز حاصل از نمایشگاه‌ها سازمان میراث فرهنگی نوروز- تابستان ریال
۲ درآمد حاصل از فروش صنایع دستی در ایام نوروز حاصل از فروشگاه‌ها اتحادیه صنف صنایع دستی نوروز ریال
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
رشد سالانه درآمد (در ایام نوروز)
حاصل از فروش صنایع دستی
نشانه ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۴
اندازه گیری ۱۴
توضیحات
لازم بذکر است اطلاعات مربوط به نمایشگاه‌ها از سوی سازمان میراث فرهنگی و اطلاعات فروشگاه‌های واحد صنفی از اتحادیه صنف صنایع دستی شهرستان اصفهان اخذ می‌گردد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی