درصد پوشش کل دارایی‌ها

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
درصد پوشش کل دارایی‌ها
کد شاخص
۲
کد هدف خرد ۳-۲
هدف خرد افزایش بهره‌وری هزینه‌های نت و انرژی در چرخه عمر دارایی‌ها با حفظ کیفیت خدمات
تعریف و مفهوم شاخص تعیین لیست کامل دارایی های تحت پوشش نگهداری و تعمیرات همراه با مشخصات فنی و ظرفیت‌های اجرایی چنانچه موارد فوق به درستی انجام شوند می توان درک درستی از وضعیت فعلی بدست آورد و برای بهبود وضعیت بطور موثرتری تصمیم گیری نمود.
متولی شاخص مدیریت بهینه سازی نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری/مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت عمران شهری
فرمول شاخص
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ دسته بندی دارایی‌ها (برای نمونه برحسب نوع، کاربری و ...)
۲ مقدار کارکرد دارایی‌ها در دوره‌های گذشته
۳ اولویت‌بندی دارایی‌ها بر حسب تأثیر در اهداف کلان سازمان
۴ ارزیابی وضعیت فنی هر دارایی به تفکیک سیستم با درنظر گرفتن تاثیرات ممکن در حوزه‌های ایمنی، محیط زیست، کارکرد، هزینه و…
۵ دسته بندی شده هزینه‌های کلی نگهداری و تعمیرات در دوره‌های گذشته
۶ تعیین ارزش ریالی هر دارایی با توجه به وضعیت فنی ارزیابی شده و سطح تعمیرات موردنیاز
۷ برآورد هزینه های مصرفی شامل انرژی، روانکارها، فیلترها و…
۸ برآورد نیروی اجرایی موردنیاز برای انجام بموقع فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات
۹ تعیین عمر فعلی دارایی‌ها و عمر باقیمانده (هم برحسب زمان و هم بر حسب کارکرد)
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
درصد پوشش کل دارایی‌ها نشانه
اندازه گیری
توضیحات
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی