درصد مکانیزه‌سازی نظام جامع آماری در قالب سامانه سیما

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
درصد مکانیزه‌سازی نظام جامع آماری در قالب سامانه سیما
کد شاخص
۱
کد هدف خرد ۳-۳
هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص میزان تأمین مکانیزه و سیستمی داده‌ها و اطلاعات در شهرداری را پایش و کنترل می‌نماید.
متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی
فرمول شاخص نسبت تعداد بسته اطلاعاتی جمع آوری شده در سامانه سیما به تعداد کل تعداد بسته تعریف شده در نظام جامع آماری ضربدر ۱۰۰
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
درصد مکانیزه‌سازی نظام جامع آماری در قالب سامانه سیما نشانه
اندازه گیری
توضیحات
متن
این شاخص درصد ( میزان ) تأمین داده بسته‌های اطلاعاتی تعریف شده در نظام جامع آماری در سامانه سیما که بصورت (یکی از روش‌های ورود داده از طریق فرم ، ورود داده بروش اینپورت و ارتباط سیستمی – ETL) را اندازه‌گیری می‌نماید.
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی