درصد تحقق شبکه انتقال (کلکتور) و مخزن

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
درصد تحقق شبکه انتقال (کلکتور) و مخزن
کد شاخص
۷
کد هدف خرد ۱-۳
هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی
تعریف و مفهوم شاخص در سال‌های اخیر با توجه به خشک شدن تعداد زیادی از چاه های آب فضای سبز و لزوم توزیع یکنواخت آب در سطح شهر برنامه ریزی، طراحی و عملیات اجرایی شبکه انتقال و ساخت مخازن در دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفته است که این شاخص میزات تحقق این هدف را تبیین می‌کند.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری
فرمول شاخص درصد تحقق شبکه انتقال (کلکتور) و مخزن
-
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
درصد تحقق
شبکه انتقال (کلکتور) و مخزن
نشانه ۳۳ ۵۰ ۶۷ ۸۳ ۱۰۰
اندازه گیری ۱۷
توضیحات
تعیین اهداف و عملکرد از سال ۱۴۰۰ به بعد منوط به انجام مطالعات طرح جامع آب می باشد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
- قیمت تمام شده اجرای خطوط لوله و کلکتور
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-انجام مطالعات طرح جامع آب