تعداد پایانه‌ها و توقفگاه‌های احداث‌شده

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
تعداد پایانه‌ها و توقفگاه‌های احداث‌شده
کد شاخص
۲
کد هدف خرد ۱-۲
هدف خرد کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ سوم ترافیکی
تعریف و مفهوم شاخص برنامه‌ریزی و پیش‌بینی احداث توقف‌گاه، ایستگاه و پایانه بار درون شهری در راستای مدیریت، ساماندهی و نظارت بر امور مربوط به حمل و نقل بار مد نظر قرار گرفته است. پایانه بار درون شهری و حومه ساماندهی و تمرکز امور تبادل حمل و نقل بار و کالای درون و برون شهری و ارائه خدمات مورد نیاز رانندگان و وسایل نقلیه باربر، دفاتر انبارهای مؤسسات و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بار و کالای درون شهری و سایر خدمات پیرامونی مربوط به تجزیه و تجمیع بار و کالا، توقف خودروهای درون و برون شهری، باراندازهای مسقف مکانیزه و روباز و ... را فراهم می‌سازد. همچنین، توقفگاه، مکانی است که به منظور توقف و پارک وسایل نقلیه باربر سنگین و نیمه سنگین درون شهری و برون شهری به عنوان پارکینگ روباز و با رعایت مسائل ترافیکی و رعایت کاربری های پیرامونی امکان ارائه امکانات اولیه و خدماتی برای ناوگان حمل بار را خواهد داشت. این توقفگاه‌ها از طریق مدیریت تردد خودروهای سنگین سبب بهبود ترافیک شهری، ایمن‌سازی معابر شهری، کاهش آلودگی هوا و آلاینده‌های گازی، ایجاد امنیت ناوگان بار شهری، جلوگیری از پارک حاشیه‌ای و ارائه امکانات رفاهی ویژه ناوگان باری شهری می‌گردند. این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه احداث پایانه و توقفگاه چه میزان در کاهش آلودگی هوا مؤثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص تعداد پایانه‌ها و توقف‌گاه‌های احداث شده
-
واحد اندازه گیری عدد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت کاهشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص No of Freight Terminals
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
تعداد پایانه‌ها و
توقفگاه‌های احداث شده
نشانه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
اندازه گیری ۰
توضیحات
اطلاعات مربوط به تعداد پایانه ها و توقف‌گاه‌های احداث شده توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع آوری می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-میزان اعمال قانون از سوی پلیس راهور در خصوص جلوگیری از توقف ناوگان باری در معابر شهری و مناطق مسکونی
-میزان اعمال قانون از سوی پلیس راهور در خصوص جلوگیری از ورود ناوگان بار غیر مجاز به محدوده شهری
-وضعیت تأمین اعتبار برای خرید زمین یا تأمین عرصه از سوی شهرداری
-اجرای پیشنهادات مطالعات جامع حمل و نقل بار درون شهری در خصوص احداث پایانه‌های بار در رینگ چهارم ترافیکی
-اجرای پیشنهادات مطالعات جامع حمل و نقل بار درون شهری در خصوص احداث توقف‌گاه‌های بار در محدوده‌های شهری
-میزان جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و میزان تسهیل‌گری شهرداری جهت جذب و مشارکت این بخش در حوزه خدمات اصلی و پیرامونی حمل و نقل بار و کالا
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی