تعداد رویدادهای برگزار شده در نقاط منتخب شهر

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
تعداد رویدادهای برگزار شده در نقاط منتخب شهر
کد شاخص
۶
کد هدف خرد ۲-۲
هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع
تعریف و مفهوم شاخص هدف ازتدوین این شاخص افزایش نشاط، شادمانی و ایجاد پویایی در شهر است. برای اینکار باید جاذبه‌ها و رویدادهای متنوعی خلق کرد. در این شاخص بسیار اهمیت دارد که در کدام نقاط و چه رویدادهایی می‌توان خلق کرد به گونه ای که بتوان به افزایش نشاط و پویایی شهری کمک کرد.
متولی شاخص سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
فرمول شاخص تعداد رویدادهای برگزار شده در نقاط منتخب شهر
-
واحد اندازه گیری عدد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
تعداد رویدادهای برگزار شده
در نقاط منتخب شهر
نشانه ۴۰ ۵۰ ۵۵ ۶۵ ۷۰
اندازه گیری
توضیحات
منظور از نقاط منتخب شهری، نقاط گردشگری شهری مشتمل بر (میدان نقش جهان، میدان امام علی(ع)، کوه صفه، پارک جنگلی ناژوان، مجموعه فرهنگی تفریحی فدک و چهارباغ) می باشد. منظور از رویداد، برنامه های منتخب در سطح کلان شهری می باشد که مشتمل بر رویدادهای نظیر جشنواره هنرهای تجسمی، جشنواره موسیقی، جشنواره ادبیات، جشنواره سینما، جشنواره استعداد یابی، جشنواره های ورزشی، بزرگداشت روز اصفهان، هفته فرهنگی اصفهان، برنامه های فرهنگی کلان شهرها و خواهرخوانده ها و ستاد نوروزی می باشد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-تأمین بودجه برنامه‌ای سازمان
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی