تعداد خودروهای (سبک و سنگین) دارای معاینه فنی

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
تعداد خودروهای (سبک و سنگین) دارای معاینه فنی
کد شاخص
۱
کد هدف خرد ۱-۲
هدف خرد کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ سوم ترافیکی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص در راستای کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از منابع متحرک آلاینده و ارتقای ایمنی تردد وسایط نقلیه، کاهش تصادفات ناشی از نقص فنی خودروها و همچنین اجرای وظایف محول شده به شهرداری ها در خصوص انجام معاینه فنی خودروها (با بررسی شاخص های استاندارد تعریف شده در زمینه سنجش ایمنی و آلایندگی به صورت دوره‌ای و در هنگام فعالیت آنها)، تعریف گردیده است. این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین در کاهش آلودگی هوا مؤثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص تعداد خودروهای دارای معاینه فنی (سبک و سنگین)
Total Inspected Vehicles = Total Inspected Cars + Total Inspected Heavy Vehicles
واحد اندازه گیری عدد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت کاهشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Total Inspected Vehicles
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ Total Inspected Cars تعداد خودروهای سبک دارای معاینه فنی معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه عدد
۲ Total Inspected Heavy Vehicles تعداد خودروهای سنگین دارای معاینه فنی معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه عدد
۳ Total Inspected Vehicles تعداد خودروهای سبک و سنگین دارای معاینه فنی معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه عدد
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
تعداد خودروهای
(سبک و سنگین) دارای معاینه فنی
نشانه ۱۴۵،۰۴۰ ۱۶۰،۰۵۰ ۱۷۶،۱۶۰ ۱۹۴،۴۰۰ ۲۱۵،۲۵۰
اندازه گیری ۱۳۱،۸۸۰
تعداد خودروهای دارای معاینه فنی
(مراجعه به مراکز سبک شهرداری اصفهان)
نشانه ۱۴۲،۵۰۰ ۱۵۷،۰۰۰ ۱۷۲،۵۰۰ ۱۹۰،۰۰۰ ۲۱۰،۰۰۰
اندازه گیری ۱۲۹،۷۶۴
تعداد خودروهای دارای معاینه فنی
(مراجعه به مرکز سنگین شهرداری اصفهان)
نشانه ۲،۵۴۰ ۳،۰۵۰ ۳،۶۶۰ ۴،۴۰۰ ۵،۲۵۰
اندازه گیری ۲،۱۱۶
توضیحات
اطلاعات مربوط به تعداد خودروهای دارای معاینه فنی سنگین توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع آوری می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-میزان اعمال قانون از سوی پلیس راهور در خصوص خودروهای فاقد معاینه فنی
-نحوه رویکرد نهادهای مرتبط در هنگام صدور مجوزهای قانونی مربوط به خودروهای عمومی حمل و نقل بار و مسافر در خصوص خودروهای فاقد معاینه فنی
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-اعمال جرایم سنگین بر خودروهای فاقد معاینه
-بهبود مکانیزم و فرایند معاینه فنی
-اعمال سیاست‌هایی که منجر به افزایش سهم خودروهای با کیفیت بالاتر مصرف سوخت می‌شوند.
-فرهنگ‌سازی جهت ترغیب و تشویق اخذ معاینه فنی