طرح گسترش کمی و کیفی ارائه خدمات معاینه فنی خودرو (سبک، سنگین،اتوبوس، موتورسیکلت)

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
توسعه سامانه نوبت‌دهی آنلاین معاینه فنی(سبک، سنگین، اتوبوس، موتورسیکلت) و به روزرسانی تجهیزات مکانیزه مراکز معاونت حمل و نقل و ترافیک ۱۴۰۰
مشارکت در تجهیز و راه‌اندازی مراکز جدید معاینه فنی (سبک، سنگین، اتوبوس، موتورسیکلت) معاونت حمل و نقل و ترافیک
اخذ معاینه فنی ناوگان اتوبوس و کامیون تحت مالکیت شهرداری معاونت حمل و نقل و ترافیک
تجهیز ناوگان مصرف‌کننده سوخت دیزل به فیلتر جاذب ذرات معلق (با اولویت ناوگان اتوبوس واحد) معاونت حمل و نقل و ترافیک
احداث مرکز معاینه فنی موتورسیکلت معاونت حمل و نقل و ترافیک ۱۴۰۰

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو