طرح گردشگری محله محور

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
محورگردشگری منارجنبان، کوه آتشگاه و عناصر پیرامون (برج کبوتر، بوستان جنت، عمارت محمد علیخان) با تأکید بر بازارچه‌های محلی معاونت شهرسازی و معماری/دبیرخانه گردشگری ۲۰۲۰ جدید ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
گردشگری محلات اصفهان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی جدید ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
محورگردی اصفهان (بازدید از محورهای گردشگری شهراصفهان) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی جدید ۱۴۰۰ مستمر سالیانه

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو