طرح کنترل و هدایت شیرابه

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
ژئوممبران (ویژه سه لاگون)، احداث سه لاگون جدید و کانال‌های مربوطه شیرابه معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۲ ۱ سال
تصفیه خانه شیرابه معاونت خدمات شهری در حال انجام (فراخوان) ۱۴۰۰ ۱ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو