طرح هوشمندسازی ناوگان حمل‌و‌نقل همگانی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
اولویت‌دهی به ناوگانBRT در عبور از تقاطع‌های چراغدار معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
پرداخت کرایه تاکسی به صورت الکترونیکی QR-Code معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
طراحی و استقرار سامانه محاسبه نرخ کرایه تاکسی معاونت حمل ونقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
بکارگیری سیستم‌های مختلف اطلاع‌رسانی خدمات به شهروندان (وبسایت، وباپلیکیشن، موبایل ....) معاونت حمل ونقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
تجهیز ناوگان اتوبوسرانی به سیستم AVL و AFC یکپارچه معاونت حمل ونقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
پیاده‌سازی و نصب تابلوهای الکترونیکی ارسال زمان رسیدن اتوبوس‌ها به ایستگاه معاونت حمل ونقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
توسعه اپلیکیشن‌های ترافیکی- اصفهان ترافیک، ترافیک یار معاونت حمل ونقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰

عنوان پروژه‌های "تجهیز ناوگان اتوبوسرانی به سیستم AVL و AFC یکپارچه"

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
پروژه اتصال سامانه‌های مراکز کنترل ترافیک به سیستم AVL و ارائه یک سامانه یکپارچه جهت بهینه‌سازی زمان و طول سفر از طریق ناوگان معاونت حمل‌ونقل و ترافیک (پروژه‌های شهر هوشمند) جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه
پروژه مطالعاتی و عملیاتی کنترل یکپارچه سیستم‌های کنترل ترافیک به صورت توزیع شده در کل شهر معاونت حمل‌ونقل و ترافیک (پروژه‌های شهر هوشمند) جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه
پروژه استقرار سامانه کنترل و مانیتورینگ پارکینگ‌ها به صورت یکپارچه و اطلاع‌رسانی از وضعیت پارکینگ‌ها از طریق اپلیکیشن‌های مربوط معاونت حمل‌ونقل و ترافیک (پروژه‌های شهر هوشمند) ۱۴۰۰ ۱ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو