طرح هفته فرهنگی اصفهان

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
تشکیل باشگاه سفیران سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی جدید ۱۳۹۹ مستمر سالیانه
ویژه برنامه شب‌های اصفهان با موضوع معرفی مشاهیر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر ۱۳۹۹ مستمر سالیانه
احیای اماکن مرتبط با مشاهیر (میرفندرسکی، صائب تبریزی، تاج اصفهانی، امیرقلی امینی، بابارکن‌الدین) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی جدید ۱۳۹۹ مستمر سالیانه
مطالعه و احیای برنامه‌ها و بازی‌های قدیمی در اماکن مرتبط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر ۱۳۹۹ مستمر سالیانه
برگزاری نشان امیر قلی امینی در حوزه فرهنگ عامه، کارآفرینی، خیریه و روزنامه‌نگاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر ۱۳۹۹ مستمر سالیانه
جایزه ادبی جمال زاده سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر ۱۳۹۹ مستمر سالیانه
مشاغل سنتی از یاد رفته اصفهان (معرفی و نمایشگاه) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی جدید ۱۳۹۹ مستمر سالیانه
معرفی چهره‌های ماندگار اصفهان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی جدید ۱۳۹۹ مستمر سالیانه

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو