طرح نورپردازی مکان‌های ویژه

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
نورپردازی پل غدیر معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
نورپردازی میدان امام علی (ع) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
نورپردازی زیرگذرهای سطح شهر (رینگ سوم) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
نورپردازی پل چمران معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو