طرح نورپردازی مکان‌های تاریخی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
نورپردازی میدان امام (ره) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
نورپردازی منارجنبان معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
نورپردازی پل شهرستان معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
نورپردازی کوه آتشگاه معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو