طرح نورپردازی فضای سبز

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
نورپردازی درختان ورودی مادی‌های شهر به‌عنوان یکی از شاخصه‌های شهر اصفهان معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۲ ۵ سال
نورپردازی درختان شاخص در نقاط حاشیه‌ای و مراکز محلات معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو