طرح نظارت هوشمند تردد وسایل نقلیه در شهر

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
هوشمندسازی تقاطع‌ها (خرید ونصب کنترلر، سنسورهای القایی و پردازش تصویری و ...) معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید
خرید و نصب سامانه‌های ثبت تخلف (عبور از چراغ قرمز، سرعت، خودرو مکانیزه و ...) معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید
خرید تجهیزات مربوط به زیر ساخت و شبکه حمل‌ونقل و ... معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید
راه‌اندازی نرم افزار مانیتورینگ خرابی تجهیزات معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید
راه‌اندازی نرم افزار اعلام خرابی تجهیزات حمل‌ونقل و ترافیک (سرویس دسک) معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید
چراغ‌گذاری در تقاطع‌های جدید و نقاط مورد نیاز معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید
توسعه سامانه تجمیع اطلاعات پلاک‌خوان معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید
خرید و نصب تابلوهای متغیر خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید
خرید دوربین‌های نظارت تصویری معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید
نصب تجهیزات ترافیکی (دوربین و گیت‌های مکانیزه) طرح چهارباغ عباسی معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو