طرح مدیریت مصرف برق

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
نصب پنل‌های خورشیدی در سازمان میادین میوه و تره‌بار و مشاغل شهری (توسعه نیروگاه خورشیدی) مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری
استفاده از لامپ‌های فوق کم مصرف در پارک مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری
جایگزینی لامپ‌های کم مصرف با لامپ‌های فوق کم مصرف در پارک مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو