طرح محور گردشگری محدوده مرکزی شهر

زیرطرح باززنده سازی بازار اصفهان

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
احیا و بازسازی بازارچه حبیب اله خان معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۱ سال
بازسازی بازارچه قصر معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۱۰ ماه
بازسازی بازار قلندرها معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۱۴ ماه
بازسازی بازارچه مشیر معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۲ ۱ سال
ساماندهی بازار نیم آور معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۱۰ ماه
بازسازی چهارسو فریدون معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۲ ۶ ماه
بازسازی بازارچه سیدالعراقین معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۱ سال
مرمت و ایمن‌سازی بدنه و سقف بازار بزرگ اصفهان معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۲ سال
گردشگری بازار اصفهان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر ۱۴۰۰ ۳ سال

زیرطرح محور گردشگری چهارباغ

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
ساخت مجموعه فرهنگی تئاتر شهر در محور چهارباغ عباسی معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۳ سال
تکمیل بازآفرینی محور تاریخی گردشگری اصفهان (خیابا‌ن‌های منتهی به چهارباغ عباسی) معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۸ ماه
تکمیل بازآفرینی محور تاریخی گردشگری اصفهان حد فاصل سی و سه پل تا چهارراه شریعتی (ادامه چهارباغ عباسی) با رویکرد اولویت پیاده معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۱۸ ماه
ویژه برنامه سرزنده‌سازی محور چهارباغ سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر ۱۳۹۹ مستمر سالیانه

زیرطرح محور گردشگری پشت مسجد امام

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
مرمت و ساماندهی ساباط‌های شرق بازار حسن‌آباد معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۲ ماه

زیرطرح محور گردشگری دردشت

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
تهیه طرح جانمایی و بازسازی دروازه دردشت معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۳ ماه
بازآفرینی مدرس ابن سینا به منظور ایجاد مجموعه گردشگری با موضوع طب سنتی معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۱۰ ماه
طراحی شهری محور گردشگری دردشت واقع در محله شهشهان معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۹ ماه
طراحی شهری محور گردشگری سنبلستان معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۹ ماه
طراحی شهری محور گردشگری حقیقی (محور مکمل؛ اتصال خیابان چهارباغ پایین به مسجد دروازه نو) واقع در محله سنبلستان معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۹ ماه
محور تاریخی دردشت (مدرس ابن سینا تا حمام شیخ‌بهایی) همراه با عصارخانه جماله معاونت شهرسازی و معماری/دبیرخانه گردشگری ۲۰۲۰ جدید ۱۴۰۰ ۱ سال

زیرطرح محور گردشگری بیدآباد

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
بازآفرینی محور گردشگری تاریخی بیدآباد معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۱ سال
مرمت حمام علی قلی آقا و تملک بنای مجاور به منظور ایجاد فضای تعاملی معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۸ ماه
بازآفرینی میدانچه و فضای باز عمومی محله بیدآباد معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۲ سال

زیرطرح محور گردشگری جویباره

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
تهیه طرح جانمایی و بازسازی دروازه جویباره معاونت شهرسازی و معماری ۳ ماه ۱۴۰۰ مستمر
طرح ساماندهی محورگردشگری جویباره معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۹ ماه
مرمت حمام پنجشنبه معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۱ سال
طراحی شهری محورگردشگری هارونیه به عنوان محور گردشگری مکمل بازار (از امامزاده هارونیه تا سرای پیشین باربند گلشن) واقع در محله نقش جهان معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۹ ماه

زیرطرح محور گردشگری جماله

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
طراحی شهری محور گردشگری جماله واقع در محله شهشهان معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۹ ماه
طراحی شهری محور بازار به عنوان محور گردشگری_ تاریخی واقع در محله نقش جهان معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۹ ماه
طراحی شهری محور گردشگری شهشهان کوچک واقع در محله شهشهان معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۲ ۹ ماه

زیرطرح محور گردشگری خواجه نظام الملک

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
طراحی شهری محور گردشگری امامزاده اسماعیل واقع در محله امامزاده اسماعیل معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۹ ماه
بازافرینی محور گردشگری تاریخی خواجه نظام‌الملک شامل گذرهای خواجه نظام، خان، حیدرمیرزا و اتصال محور در خیابان هاتف معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۲ سال
طرح ساماندهی گذر حیدرمیرزا به عنوان گذر پیونددهنده شمال نقش جهان(میدان امام علی) و محله امامزاده اسماعیل واقع در محله نقش جهان معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۲ ۹ ماه

سایر پروژه‌ها

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
هم پیوندی مناره‌ها (مناره‌های ساربان- چهل‌دختر-دارالضیافه) معاونت شهرسازی و معماری/دبیرخانه گردشگری ۲۰۲۰ جدید ۱۴۰۰ ۱ سال
بازآفرینی میدانچه و فضای باز عمومی محله لنبان معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۱ سال
بازآفرینی میدانچه و فضای باز عمومی محله الیادران معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۱ سال
بازآفرینی میدانچه و فضای باز عمومی محله خلجا معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۲ سال
بازآفرینی میدانچه و فضای باز عمومی محله شهشهان معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۱ سال
کف‌سازی و جداره سازی محور هارونیه- مشیر معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۲ سال
بازآفرینی میدانچه و فضای باز عمومی محله علی قلی آقا معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۲ ۱ سال
بازآفرینی میدانچه و فضای باز عمومی محله خرم معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۲ ۱ سال
تهیه و اجرای طرح مجموعه گردشگری شیخ‌بهائی معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۳ ۲ سال
فضاسازی و بهبود محله‌های تاریخی نقش‌جهان معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۲ ۲ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو